Stäng

Vi testar produkter

För att löpande kunna erbjuda produkter av hög kvalitet testar vi produkter från olika leverantörer själva och med hjälp av frivilliga testpersoner.

Testerna genomfördes genom att personer fick anmäla sig som testperson. Ett krav var att träningsmaskinen skulle användas frekvent (minst 3 gånger per vecka) under hela testperioden.

För att få med slitagetest som en viktig del i testet så var varje modell ute i tester under tre månader.

Efter testperioden fyllde testpersonen i ett formulär med frågor om fördelar och nackdelar med modellen, förslag på förbättringar och om testpersonen tyckte att träningsmaskinen var prisvärd eller ej.

Det var alltså ett omfattande test som gett bra feedback som besökande i butiken kan ha stor nytta av i valet av träningsmaskin.

Ta del av våra tester här:

Martin testar Titan 4 Stations homegym

Christian testar Master R6030

Daniel testar Master R6040